Thông tin tuyển dụng tại Woori Việt Nam

Ngân hàng Woori Việt Nam liên tục có các đợt tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu của Hội sở chính và các chi nhánh. Để liên hệ với bộ phận phù hợp, các bạn nhập thông tin tuyển dụng mong muốn vào form dưới đây. Hệ thống sẽ ngay lập tức gửi lại thông tin liên hệ phù hợp của bộ phận tuyển dụng vào email đăng ký. Sau đó bạn có thể làm việc trực tiếp với bộ phận tuyển dụng để lấy các thông tin chi tiết về công việc, giải đáp những điểm chưa rõ về công việc, quyền lợi của vị trí ứng tuyển cũng như bắt đầu tiến trình ứng tuyển vào vị trí mong muốn. Cảm ơn các bạn!