Tag Archives: Wooribank Việt Nam

Woori Bank Việt Nam được triển khai mở rộng dịch vụ thu ngân sách nhà nước

(Taichinh) –Tổng cục Hải quan có văn bản đồng ý cho Ngân hàng Woori Bank Việt Nam được triển khai mở rộng thu ngân sách nhà nước (NSNN) qua Cổng thanh toán điện tử hải quan trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, Tổng cuc Hải quan đồng ý cho Ngân hàng Woori Bank Việt Nam mở rộng triển khai thu NSNN […]

Chat Zalo Chat Facebook