Tag Archives: Chung cư Đà Nẵng

Chung cư Đà Nẵng

1. Danh sách chung cư Đà Nẵng chưa được giao dịch (11/2019): “Trong thời hạn chưa đủ 5 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua nhà ở xã hội, nếu bên mua có nhu cầu bán lại thì chỉ được bán lại cho Nhà nước hoặc bán lại cho chủ đầu tư dự […]

Chat Zalo Chat Facebook