Tag Archives: biểu phí

Biểu phí dịch vụ thẻ Woori Việt Nam

Biểu phí dịch vụ thẻ

I. Biểu phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa (ATM) và thẻ quốc tế Visa:    1.  THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA       (1) PHÁT HÀNH            i) THẺ CHÍNH Miễn phí            ii) THẺ PHỤ VND 30,000 / 1 Thẻ       (2) CẤP LẠI VND 30,000 / 1 Thẻ       (3) ĐỔI PIN […]

Chat Zalo Chat Facebook