Khi nhận được sổ đỏ cho mảnh đất/ngôi nhà mới mua gần đây, sau khi kiểm tra các thông tin trên sổ đỏ thì phát hiện số chứng minh nhân dân bị sai thì bạn cần làm thế nào? Wooribank Chi nhánh Hà Nội sẽ tư vấn cho bạn cách đính chính sổ đỏ như sau:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) – sổ đỏ là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất của người có quyền sử dụng đất. Theo quy định tại khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013, việc đính chính GCNQSDĐ đã cấp được thực hiện trong các trường hợp sau:

 

Thu tuc dinh chinh lai so do

– Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó.

– Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Tại khoản 1 Điều 86 Nghị định số 43/2014/NĐ – CP quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai quy định về thủ tục đính chính GCNQSDĐ đã cấp như sau:

“Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.”

Như vậy, khi phát hiện có thông tin sai sót về số chứng minh nhân dân trên GCNQSDĐ, bạn cần nộp lại GCNQSDĐ cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Nếu việc sai sót này do lỗi của bạn thì bạn phải có đơn đề nghị.

Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp gồm có:

– Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào GCNQSDĐ đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo KIEMSAT Online

[contact-form-7 id=”348″]
Chọn sao để đánh giá:
[Tổng người bình chọn: 0 Điểm trung bình: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo Chat Facebook