Category Archives: Tài chính Kế toán

Doanh nghiệp mua hàng không có hóa đơn của cá nhân

mua hàng không có hóa đơn của cá nhân

Mua hàng không có hóa đơn của cá nhân không kinh doanh có được đưa vào chi phí hợp lý không? Làm thế nào để được tính là chi phí hợp lý hợp lệ khi tính thuế TNDN? Các thủ tục hồ sơ chứng từ như thế nào? Vấn đề: Nếu DN mua hàng trong […]

Chat Zalo Chat Facebook