Biểu lãi suất tiền gửi của Wooribank Chi nhánh Hà Nội

(hiệu lực từ 13/01/2021)

1. Biểu lãi suất tiền gửi có kỳ hạn thông thường:

Cá nhân Doanh nghiệp
1~ 2 tháng 2.2% 1~ 2 tháng 2.1%
3~ 5 tháng 2.6% 3~5 tháng 2.5%
6~ 11 tháng 3.5% 6~ 11 tháng 3.3%
Từ 12 tháng 4.7% Từ 12 tháng 4.3%

2. Biểu lãi suất tiền gửi tích lũy định kỳ:

Cá nhân Doanh nghiệp
Dưới 12 tháng 3.5% Dưới 12 tháng 3.5%
Từ 12 tháng – dưới 24 tháng 4.2% Từ 12 tháng – dưới 24 tháng 4.2%
Từ 24 tháng – dưới 36 tháng 4.3% Từ 24 tháng – dưới 36 tháng 4.3%
Từ 36 tháng – đến 60 tháng 4.6% Từ 36 tháng – đến 60 tháng 4.6%

Ghi chú: 

  • Biểu lãi suất có tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với nhân viên chi nhánh để cập nhật lãi suất mới nhất.
Chọn sao để đánh giá:
[Tổng người bình chọn: 2 Điểm trung bình: 4]
Chat Zalo Chat Facebook